top of page

Resources

Morning Prayers

Kinh Dâng Ngày (Hát) - Morning Offering Song

Ngày nay con dâng cho Chúa.
Xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con.
Mọi cơn gian nan nguy khổ.
Chúng con dâng cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. Amen.

Today I give my day to God.

May God guide our hearts.

Protect us from the troubles and danger.

We pray for the Pope.

Amen.

Kinh Dâng Ngày - Morning Offering
Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa
mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay.
Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ,
con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.

O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, 

I offer you my prayers, works, joys, and sufferings of this day 

in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. 

I offer them for all the intentions of your sacred heart: 

the salvation of souls, reparation for sin, the reunion of all Christians. 

I offer them for the intentions of our bishops and of all the apostles of prayer, 

and in particular for those recommended by our Holy Father this month.

Amen.

bottom of page