top of page

Resources

General Prayers

DẤU THÁNH GIÁ – SIGN OF THE CROSS
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen

Kinh Lạy Cha - The Lord's Prayer/Our Father

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con 

 như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; 

thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, 

as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, 

but deliver us from evil. Amen.

Kinh Kính Mừng - Hail Mary​

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, 

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Hail Mary, full of grace.  Our Lord is with you.

Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,

now and at the hour of our death.

Amen.

Kinh Sáng Danh - The Glory Be

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 

As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội - Act of Contrition

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, 

và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, 

mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, 

cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, 

và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

My God, I am sorry for my sins with all my heart.

In choosing to do wrong and failing to do good,

I have sinned against you whom I should love above all things.

I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more,

and to avoid whatever leads me to sin.

Our Savior Jesus Christ suffered and died for us.

In His name, my God, have mercy.

Amen.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng - Spiritual Communion Prayer
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa.
Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi.
Amen.

Dear Jesus in the Eucharist,
I love and adore You.
Please rest in my heart,
And stay with me always.
Amen.

Kinh Trưóc Bữa Ăn - Prayer before Meals
Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc.
Cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này. Amen.

Bless us, O Lord,

and these, Thy gifts,

which we are about to receive

from Thy bounty.

Through Christ, our Lord. Amen

Kinh Sau Bữa Ăn - Prayer after Meals
Đội ơn Chúa đời đời mạch sống,
Đã nuôi chúng con hồn xáx hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng,
Xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy.

We give Thee thanks for all Thy benefits,

O Almighty God, who livest and reignest world without end. Amen.

May the souls of the faithful departed,

through the mercy of God, rest in peace. Amen.

Kinh Tin Kính - Apostle's Creed

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; 

bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: 

chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; 

xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; 

lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; 

ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 

Tôi tin phép tha tội. 

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. 

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.

He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.

He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.

He descended to the dead. On the third day he rose again.

He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.

He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,

the holy catholic Church, the communion of saints,

the forgiveness of sins,

the resurrection of the body,

and life everlasting.

Amen.

Prayer to St. Michael the Archangel

St. Michael the Archangel, defend us in battle,

be our protection against the wickedness and snares of the devil.

May God rebuke him we humbly pray;

and do thou, O Prince of the Heavenly host, by the power of God,

cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls.

Amen.

bottom of page