top of page

Resources

Songs

United States Anthem

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?

And the rocket's red glare, the bombs bursting in air

Gave proof through the night that our flag was still there

O say does that star-spangled banner yet wave

O'er the land of the free and the home of the brave

 

Quốc Ca Việt Nam

Này công dân ơi, Đứng lên đáp lời sông núi,

đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.

Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên,

làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

 

Dù cho thây phơi trên gươm giáo,

thù nước lấy máu đào đem báo.

Nòi giống, lúc biến phải cần giải nguy,

người công dân luôn vững bền tâm trí,

hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi

vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.

 

Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ.

Công dân ơi, mau làm cho cõi bờ,

thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống

xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng.

 

Thiếu Nhi Tân Hành Ca

Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới,

theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.

Được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới,

tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai.

 

Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi, cùng đi với Chúa Kitô.

Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa,

là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay!

 

Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới,

thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi thường.

Bằng nguyện cầu hy sinh và một bầu khí mới,

tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi.

bottom of page